mình có 1 ý tưởng là biến cái web này thành web 3

manhtien
200d ago
0 replies

non-login

Replies

Product MintingProduct Minting

@manhtien

mục tiêu là sẽ như thế này

Product MintingProduct Minting

@manhtien

người dùng vào submit tool

Product MintingProduct Minting

@manhtien

tool này sẽ là 1 nft

Product MintingProduct Minting

@manhtien

và ng tạo là chủ nhân của nó

Product MintingProduct Minting

@manhtien

vậy bước tiếp theo là gì nhỉ

Product MintingProduct Minting

@manhtien

ng dùng vẫn vào web 2 như bình thường

Product MintingProduct Minting

@manhtien

login web 2

Product MintingProduct Minting

@manhtien

connect web 3

Product MintingProduct Minting

@manhtien

submit tool lên smart contract